سیستم حفاظتی کل بانک صادرات کرمانشاه

سازمان فضایی ایران

موسسه رسانه تصویری

کارخانجات چرم نگار

بیمارستان امیرالمومنین-کارخانه برش ایران

کارخانه شیر الات شودر

شهرک صنعتی عباس اباد

مرغداری صنعتی کردستان

تعدادی از پمپ بنزینهای جاده های کردستان

امامزاده صالح

پادگان قلعه مرغی سابق

مجتمع فنی فارابی در پردیس

صرافی بزرگ نگین

رستوران نایب ولیعصر

تعدادی از کارخانجات چوب بری شهرک صنعتی چهار دانگه و بسیاری از اماکن صنعتی و عمومی دیگر